Σχολικές αυλές = Ζωτικοί χώροι για τα παιδιά

Σχολικές αυλές = Ζωτικοί χώροι για τα παιδιά

από την Αθηνά Αντύπα

Τα σημερινά παιδιά περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Η ωφέλιμη έκθεση στο φρέσκο αέρα, στον ήλιο, στη φυσική ύλη έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και όσοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση, αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της νέας συνθήκης που ζουν τα παιδιά στην ψυχική, πνευματική και σωματική τους υγεία.

Τα περισσότερα παιδιά μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε έναν κήπο, σ’ ένα κοντινό πάρκο ή σε ένα χώρο φύσης. Έχουν όμως πρόσβαση στη σχολική αυλή. Η σχολική αυλή είναι ο υπαίθριος χώρος που τα παιδιά έχουν την πιο συστηματική επαφή. Αν λοιπόν οι σχολικές αυλές εμπλουτιστούν με φυσικά στοιχεία και ήπιες κατασκευές μάθησης από φυσικά υλικά, μπορεί να μεταμορφωθούν σε χώρους δημιουργικού ελεύθερου παιχνιδιού, αυθόρμητης σωματικής άσκησης και αβίαστης ανακάλυψης για τις ώρες του διαλείμματος και σε χώρους βιωματικής μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις ώρες διδασκαλίας.

Υπάρχουν στρατηγικοί λόγοι που αναδεικνύουν τη σχολική αυλή σε εξαιρετικά ζωτικό χώρο για τα παιδιά.

  • Είναι ο υπαίθριος χώρος που τα παιδιά έχουν καθημερινή επαφή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και όλες τις εποχές.
  • Η σχολική αυλή είναι εύκολα προσβάσιμη από τις σχολικές ομάδες, χωρίς κόστος και χρόνο.
  • Τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και στη φροντίδα της αυλής βλέποντας καθημερινά τα αποτελέσματα των δράσεων τους.
  • Οι δάσκαλοι μπορούν να την αξιοποιήσουν ως υπαίθρια τάξη. Μια υπαίθρια τάξη αυξάνει το ζωτικό χώρο κάθε παιδιού, εξισορροπεί τον ψυχικό του κόσμο και μειώνει τον αριθμό των παιδιών εντός της τάξης.
  • Η αξιοποίηση μιας σχολικής αυλής εμπλουτισμένης με φυσικά στοιχεία ως υπαίθριας τάξης, προσφέρει στα παιδιά δυνατότητες σωματικής, πνευματικής και ψυχικής ανάπτυξης με αβίαστο τρόπο και αποτελεί για το δάσκαλο μια αστείρευτη πηγή ερεθισμάτων και παιδαγωγικού υλικού.

Η επαναπροσέγγιση, ο επανασχεδιασμός και ο σταδιακός εμπλουτισμός των σχολικών αυλών με φυσικά στοιχεία, μπορεί να τις αναδείξει σε πραγματικά ζωτικούς χώρους για την καθημερινότητα των παιδιών.