Ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση στη φύση

Τα εργαστήρια μας εστιάζουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη φύση και στις παιδαγωγικές μεθόδους που καθιστούν τη φύση ένα δυναμικό εργαστήριο γνώσης και αναπτυξιακής ολοκλήρωσης των παιδιών.

Απευθύνονται σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και σε ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Image
Image

Το σχολείο στη φύση

Μέσα από το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγοί μαθαίνουν τρόπους παιδαγωγικής προσέγγισης  και αξιοποίησης των υπαίθριων φυσικών χώρων.

Το εργαστήριο στοχεύει:

 • Να θέσει τη θεωρητική βάση, τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της παιδαγωγικής προσέγγισης της φύσης .
 • Να ενισχύσει τη γνωστική και βιωματική σύνδεση των συμμετεχόντων με τον φυσικό κόσμο.
 • Να δώσει πρακτικά βήματα για την παιδαγωγική αξιοποίηση των υπαίθριων φυσικών χώρων με βάση τους περιορισμούς και τις δυνατότητες τους.
 • Να προτείνει παραδείγματα διαθεματικής προσέγγισης της φύσης και δημιουργίας παιδαγωγικού υλικού από φυσικά υλικά, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης όλων των τύπων νοημοσύνης (συναισθηματική, κιναισθητική, χωροταξική, γλωσσική, λογικομαθηματική, νατουραλιστική, μουσική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, υπαρξιακή).
 • Να εμπνεύσει, να ενθαρρύνει, να στηρίξει παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν την παιδαγωγική προσέγγιση της φύσης, εντάσσοντας την καθημερινή επαφή με τη φύση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Η παιδαγωγική φιλοσοφία του εργαστηρίου Το σχολείο στη φύση συνδυάζει στοιχεία από την εμπειρική μάθηση, την παιδαγωγική τέχνη Waldorf-Steiner και τα Σχολεία του δάσους κι αποτελεί μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση του φυσικού χώρου.

Διάρκεια: 12 ώρες

H φύση στο σχολείο

Μέσα από το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγοί μαθαίνουν πώς να διαμορφώσουν μια υπαίθρια τάξη στη σχολική αυλή με κεντρικό άξονα τη φύση, καθώς και μεθόδους παιδαγωγικής αξιοποίησής της.

Το εργαστήριο στοχεύει:

 • Να θέσει τη θεωρητική βάση της μεθόδου Εκπαίδευσης στους κήπους (Garden-Based-Learning).
 • Να φωτίσει γνώσεις από την οικολογία, τη βιολογία και τη φυσική καλλιέργεια που αφορούν ένα σχολικό κήπο.
 • Να δώσει πρακτικά βήματα σχεδιασμού μιας πράσινης και ενεργής σχολικής αυλής.
 • Να δώσει τα στάδια γνωστικής και βιωματικής σύνδεσης των συμμετεχόντων με τον φυσικό κόσμο μιας σχολικής αυλής.
 • Να προσφέρει παιδαγωγικό υλικό για την προσέγγιση των φυσικών στοιχείων της σχολικής αυλής.
 • Να προσφέρει παιδαγωγικό υλικό από φυσικά υλικά που σχετίζεται με τη γλωσσική ανάπτυξη, την εισαγωγή στις μαθητικές έννοιες και την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων.
 • Να εμπνεύσει, να ενθαρρύνει, να στηρίξει παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς να ακολουθήσουν την προσέγγιση της Εκπαίδευσης στους κήπους.


Η παιδαγωγική φιλοσοφία του εργαστηρίου Η φύση στο σχολείο συνδυάζει στοιχεία από τη Μοντεσσοριανή αγωγή, το Θεατρικό παιχνίδι και τη θεωρία της Εκπαίδευσης σε κήπους (Garden-based-learning) και αποτελεί μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση των σχολικών αυλών.

Διάρκεια: 12 ώρες

Ετήσιος κύκλος εργαστηρίων “Υπαίθριες τάξεις”

Ένας κύκλος 10 εργαστηρίων που στοχεύει να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει την παιδαγωγική ομάδα ενός σχολείου στη δημιουργία και λειτουργία μια υπαίθριας τάξης με επίκεντρο το φυσικό κόσμο.

Ο κύκλος εργαστηρίων επιδιώκει:

 • Να θέσει τη θεωρητική βάση της μεθόδου Εκπαίδευσης στους κήπους (Garden-Based-Learning).
 • Να δώσει τις αρχές και τα βήματα σχεδιασμού μιας υπαίθριας τάξης και μιας πράσινης και ενεργής σχολικής αυλής.
 • Να επανασχεδιάσει σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου τη σχολική αυλή.
 • Να θέσει τη βάση για μια “οικοσυστημική” προσέγγιση ολόκληρου του σχολείου.
 • Να δώσει τα στάδια γνωστικής και βιωματικής σύνδεσης των συμμετεχόντων με τον φυσικό κόσμο της σχολικής τους αυλής.
 • Να προσφέρει παιδαγωγικό υλικό για την προσέγγιση των φυσικών στοιχείων της σχολικής αυλής.
 • Να συνδέσει τους παιδαγωγούς με τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά κάθε μήνα.
 • Να προσφέρει διαθεματικό, παιδαγωγικό υλικό ανάλογα με τη θεματική ενότητα του μήνα, προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ταξινομημένες κάρτες, οπτικό υλικό, αφηγηματικό υλικό, κινητικά παιχνίδια).

Ο κύκλος εργαστηρίων απευθύνεται στους παιδαγωγούς Παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου.